Peter Kubelka und Jonas Mekas, 1994, Friedl vom Gröller

Friedl vom Gröller 2

Eltern (Mutter, Vater) (1997–99) 16mm, Farbe und s/w, 6 min
Peter Kubelka und Jonas Mekas (1994) 16mm, s/w, 3 min
Festland Donau (2002) 16mm, s/w, 2 min
La Bacchante (2010) 16mm, s/w, 2 min
Der Phototermin (2009) 16mm, s/w, 3 min
Ohne Titel (1981–2000) 16mm, s/w, 5 min
Warum es sich zu leben lohnt (2013) 16mm, s/w, 2 min
Ich auch, auch, ich auch (2012) 16mm, Farbe, 2 min
Im Wiener Prater (2013) 16mm, s/w, 3 min
Kirschenzeit (2013) 16mm, s/w, 3 min
1 MIN. LUXUS (2014) 16mm, s/w, 1 min
Eugen Bavcar, Vue Tactile, Louvre (2001) 16mm, s/w, 3 min
Man kann nicht zwei Mal in den selben Fluss steigen (2009) 16mm, s/w, 3 min
La Cigarette (2011) 16mm, s/w, 3 min
Vue Tactile (2006) 16mm, s/w, 4 min
Ma peau précieuse (2013) 16mm, s/w, 3 min
Passage Briare (2009) 16mm, s/w, 3 min
Poetry for Sale (2013) 16mm, s/w, 5 min

 
Publikumsgespräch mit Friedl vom Gröller 

Screening dates: